Visie

Meertalig je toekomst tegemoet

 • Ontdek vanaf de kleuterklas spelenderwijs andere talen

 • Bereid je met Engels en Frans sterker voor op het secundair onderwijs

 • Beleef plezier aan innovatie en blijvend leren

 • Blijf uniek en voel je thuis in de wereld om je heen

 • Durf een internationale uitdaging aan

 • Creëer je toekomst in een Europese markt

De toekomst van je kind ligt niet noodzakelijk alleen in de regio en/of Vlaanderen. De mogelijkheden en ontplooiingskansen in een Europese context zorgen ervoor dat je kind binnen enkele jaren een mooie toekomst tegemoet kan gaan.

We hebben met ons pedagogisch project vanaf het begin van de schoolloopbaan oog op het einddoel; jonge mensen sterk in de wereld zetten en hen voorbereiden op een uitdagend beroep en leven.

In een internationale (economische) arbeidsmarkt worden de kansen van je kind versterkt door het kunnen van diverse vreemde talen. Ook in het verdere onderwijstraject worden talen steeds belangrijker. Zo is Engels naast de doorslaggevende economische taal ook steeds meer de onderwijstaal in het hoger onderwijs.

Via taalsensibilisering en -initiatie wordt Frans vanaf de kleuterklas aangeboden en Engels vanaf de derde graad. Gedurende de verschillende schooljaren bieden wij telkens extra taalontwikkeling aan. Je kind is tegen het eind van het zesde leerjaar al een kleine polyglot die met voorsprong begint in het secundair onderwijs.

Als school willen we het plezier voor het leren en het nieuwe stimuleren. Binnen het GO! vinden we het belangrijk dat we de sterke punten, de talenten, van je kind ontwikkelen en hem/haar als voortrekker voor zichzelf en anderen laten groeien. Durven en initiatief nemen zijn dan ook belangrijke competenties die we stimuleren.

Je kind krijgt in onze school extra vaardigheden aangeleerd, maar vooral stimuleren we de zelfontplooiing. Je kind leert uniek te zijn en te blijven. Als sterke persoonlijkheid vindt het binnenkort zijn/haar plaats in een uitdagende wereld.

LIST - Taal doet leren

"Elke dag 35 minuutjes wegdromen: in boomhutten klimmen, naar verre landen reizen, samen met ridders draken verslaan, vechten met slangen, nieuwe vriendschappen aangaan…. 35 minuutjes leesplezier, 35 minuutjes LIST."

Wat is LIST?

LIST (Lezen Is Top) is een wetenschappelijk onderbouwde didactiek die enkel positieve resultaten teweeg brengt. 
De voorbereiding en de opvolging van dit project gebeurt in samenspraak met de pedagogische begeleidingsdienst van het GO!

 Waarom doen we het in onze school?

 • Leesplezier staat voorop!
 • De motivatie om te lezen vergroten door het zelf kiezen van boeken
 • Het leesbegrip verhogen
 • De leestechniek verbeteren
 • Woordenschat uitbreiden
 • Inzicht in spelling, begrijpend lezen, WO en rekentaal vergroten
 • Kennis van de wereld verbreden
 • Weten wat je met lezen kan doen

Verloop van LIST

Kleuterschool

In de kleuterklas worden 2 boekjes per week interactief en herhaald voorgelezen. Elk verhaal komt 4 keer aan bod.

Lagere school

Het 1ste leerjaar werkt elke dag 85 minuten via verschillende fases aan de didactiek van LIST.

Elke ochtend starten wij in het 2de, 3de en 4de leerjaar de dag met 35 minuten lezen. Hierbij zorgen we voor een leuke leesomgeving, we houden leesgesprekken, doen aan boekpromotie en 2 keer per week starten wij het LIST-moment met een mini-les. Daarna gaan leerlingen, naargelang hun niveau: ondersteund lezen, hommellezen of stillezen. Het LIST-moment wordt samen afgesloten door een terugblik op de leesvraag en uitwisselen van ervaringen.

De leerlingen van het 5de en 6de leerjaar doen 2 keer per week 25 minuten per week aan LIST.

WIL JE EEN SCHOOL MET KWALITEITSONDERWIJS?

Wij bieden een school waar:

 • elk kind leert omgaan met kennis

 • voor elk kind extra uitdagingen zijn

 • onderwijsvernieuwing vanzelfsprekend is

 • een professioneel team instaat voor de algemene vorming

 • elk kind zich kan ontwikkelen op zijn of haar niveau.

WIL JE EEN OPEN SCHOOL?

Wij bieden een school waar:

 • orde, beleefdheid en discipline hoog gewaardeerd worden

 • openheid tussen kinderen, ouders en school centraal staan

 • zonder vooroordelen ieders mening wordt aanhoord en gerespecteerd.

WIL JE EEN SCHOOL WAAR JE KIND ZICH THUIS KAN VOELEN?

Wij bieden een school waar:

 • elke dag begint met een vriendelijk woord

 • men streeft naar het zich goed voelen van alle kinderen

 • het vertrouwen in zichzelf bij ieder kind wordt gestimuleerd

 • je kind geen nummer is.

WIL JE EEN SCHOOL MET OOG VOOR DE TOEKOMST?

Wij bieden een school waar:

 • de computer en digitale borden in het dagelijks klasgebeuren geïntegreerd zijn

 • kinderen een blijvende zin voor leren ontwikkelen

 • het zelfstandig werken bevorderd wordt door hoeken- en contractwerk

 • kinderen leerrijke uitstappen maken

 • openluchtklassen bijdragen tot sociale vaardigheden