LEERLINGENVERVOER

Gratis voor : alle kleuters en alle leerlingen van de lagere school die meer dan 4 km verwijderd wonen van de school

(onze school is de dichtsbijzijnde school van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap)

Voor alle kleuters en leerlingen van de lagere school die minder dan 4 km wonen betalen aan de tarieven van De Lijn.

Gelieve hiervoor contact op te nemen met de directeur.