CENTRUM VOOR LEERLINGEN- BEGELEIDING

Waarvoor kan je bij hen terecht?

  • Het CLB volgt de leerlingen op gebied van hun algemene ontwikkeling, hun schoolloopbaan en hun gezondheid. Leerlingen begeleiden doen ze steeds in samenspraak met gezin en school.

  • Het CLB geeft raad bij groei- of ontwikkelingsproblemen, bij leer- of gedragsproblemen, bij schoolovergangen en studiekeuzes.

  • Het CLB geeft informatie over studie- en beroepsmogelijkheden aan leerlingen en ouders.

  • Het CLB werkt adviserend, onder beroepsgeheim en is kosteloos. Een deskundig advies, een goede raad kan een grote hulp zijn, maar is nooit een verplichting. Leerlingbegeleiding door het CLB is een recht, geen verplichting. Het medisch schooltoezicht, waarvoor het CLB instaat, is echter wel verplicht.

BIJ WIE KAN JE TERECHT ?

De leerlingbeleiding door het CLB is teamwerk : een psycholoog , maatschappelijk werker, verpleegkundige en een dokter vormen samen een team dat de leerlingen van een aantal scholen begeleidt. Zij bieden ondersteuning door informatie te geven door te onderzoeken, te begeleiden en eventueel door te verwijzen naar gespecialiseerde diensten. (zie schoolreglement)

WAAR EN WANNEER KAN JE TERECHT?

CLB
Sint Margrietstraat 13
3582 Koersel
Tel. 011/45.62.70.

Openingsuren
alle werkdagen van 08u30 – 16u30
en op afspraak